Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Świat jest większy niż widać na ekranie

 


logo projektu

Projekt „ The world is bigger than you can see on the screen ”
realizowany jest w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
w ramach programu: Erasmus +/Akcja KA2 :

Partnerstwa Strategiczne Szkół Współpraca Szkół.

Cele projektu:

  • Poszerzanie wiedzy na temat mediów i kultury krajów współpracujących w projekcie
  • Analizowanie i selekcjonowanie informacji przekazywanych przez różne rodzaje mediów
  • Ćwiczenie umiejętności odbioru i przekazu informacji pochodzących z różnych form medialnych
  • Otwartość na inne kultury i tradycje
  • Odbieranie świata poprzez emocje
  • Motywowanie uczniów do kreatywności i współpracy koleżeńskiej
  • Uczenie krytycznego myślenia i wyrażania własnego zdania na tematy dotyczące problemów otaczającego nas świata
  • Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
  • Ćwiczenie umiejętności językowych

 koordynator projektu

Agnieszka Kanabus